ORGANIZACJA WYCIECZEK - LUBIMY TO!

 

Być może zanim skończysz czytać ten tekst pomyślisz, że to niemożliwe, aby w dzisiejszym świecie spotkać ludzi, którzy robią coś dla idei, bo lubią, bo to im sprawia przyjemność i satysfakcję. W to rzeczywiście trudno uwierzyć. Wszechobecna komercja, zimna kalkulacja i bezpardonowe dążenie do zysku. No cóż taki jest świat, takie czasy. Biznes to biznes. A my…. Niepokorni optymiści, może troszeczkę naiwni i zbyt łatwowierni… Dlaczego? Bo jesteśmy tylko ludźmi, którzy chcą przez życie iść z satysfakcją, z honorem i w otoczeniu innych ludzi. Nie lubimy być sami, w ciszy, w izolacji…

 

 

NASZ CEL – KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WYCIECZEK

 

Jesteśmy i działamy jako Organizator Turystyki wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, prowadzonej przez Ministra Sportu i Turystyki, a bezpośredni nadzór nad  działalnością naszej firmy sprawuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Jako Organizator Turystyki posiadamy zawartą umowę ubezpieczenia na rzecz klientów, co gwarantuje bezpieczeństwo zawieranych umów. Współpracujemy tylko z  wiarygodnymi partnerami.

Pełen legalizm i transparentność działań to coś, na co zwracamy szczególną uwagę. Na bieżąco raportujemy efekty naszej pracy Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu. 

 

DZIAŁAMY METODYCZNIE 

 

Nasza oferta skierowana jest głównie do placówek oświatowych, stąd też dbamy o to, aby organizowane wycieczki zawierały trzy komponenty: EDUKACJA, ZABAWA i WYCHOWANIE. Wiemy, że wycieczka szkolna ma kilka celów do osiągnięcia, stąd też każda oferta przed jej publikacją jest skrupulatnie i wnikliwie badana przez pedagoga.  

Z uwagi na konieczność zagwarantowania opieki wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, w każdym przypadku braku możliwości zapewnienia dzieciom bądź młodzieży wymaganej ilości opiekunów możemy zapewnić pomoc naszych pilotów i pedagogów - współpracujemy w tym względzie z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.